Xavier Margenat, escriptor i ventríloc. Espectacles infantils de ventrilòquia i contacontes. festes d'aniversari, comunions, escoles, events...

Curbet Edicions. 2010.

Xavier Margenat ens narra la biografia del seu tiet avi, Baldomero Margenat (Beat Esqui Josep), religiós, germà de La Salle, que fou assassinat durant la persecució religiosa del principi de la guerra civil. Fou beatificat a Roma l'any 2007, juntament amb altres 497 màrtirs.